Juridisch en Fiscaal Advies
Copyright ©2008 by
Admetos B.V.
All Rights reserved
webmaster@admetos.nl
Informatie

Mr. A.F.L. Fiolet
directeur van Admetos B.V.

email  anton.fiolet@admetos.nl
WYSIWYG Web Builder
Admetos B.V.
Dolderseweg 30
3712 BR Huis ter Heide
Netherlands
tel +31-30-6931198
anton.fiolet@admetos.nl
kvk utrecht 31037593

ADMETOS
Juridische advisering
Mr. A.F.L. Fiolet heeft een juridische opleiding en is afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is reeds jarenlang in de juridische praktijk werkzaam en is in staat om alle activiteiten van een in Nederland werkzame vennootschap op hun juridische merites te beoordelen. Bij complexe transacties op specialistische gebieden zal worden samengewerkt met externe kantoren.

Fiscale advisering
Mr. A.F.L. Fiolet heeft op latere leeftijdf de fiscale opleiding tot belastingadviseur gevolgd bij het College Belastingadvsiseurs. Daardoor is hij in staat om de activiteiten van een in Nederland werkzame vennootschap ook op hun fiscale merites te beoordelen en weet hij wanneer het tijd wordt om specialististen op belastinggebied in te schakelen.

FinanciŽle administratie
Admetos kan eenvoudige administraties verwerken van vennootschappen zonder personeel en zonder een veelheid aan transacties. Ook kan dan periodiek een balans en resultatenrekening worden verschaft.

Belastingaangiften
Admetos kan de normale aangiften voor omzetbelasting (indien van toepassing) en vennootschapsbelasting en de daarbij behorende correspondentie met de belastingdienst verzorgen.